úterý 24. dubna 2012

výsledky VRK závodu 2012


diplom CQ WPX CW 2011

2. WW - 2. EU - 1. OK