úterý 12. června 2012

výškové profily z mého QTH - pouze směr PY, USA vychází dobře, jinak jsem schován za kopci...........

JA

JIH

SEVER

PY

USA 305

USA 330

KARIBIK

VK